Co jsou Děti na startu?

Celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo, správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv pohybovou a sportovní činnost, seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Děti na startu

Kdo jsou děti na startu?

Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované. Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.

Děti na startu

Proč děti na startu? Česko zlenivělo a tloustne

Počítačové hry, internet, sociální sítě, mobilní telefony a televize – to jsou v posledních letech nejoblíbenější zábavy a nejčastější způsob trávení volného času dětí a mládeže. Aktivity jako četba knížek či sport se dostaly na druhou kolej. A tak není divu, že české děti tloustnou a leniví.

Vytvoření pozitivního vztahu k pohybu a aktivnímu žitovnímu stylu

Vztah k pohybu se vytváří především v dětství. Začátky jsou v rodině, později úlohu rodiny částečně suplují učitelé v mateřských školkách a především na základních a středních školách.

Pohybová (ne)gramotnost

Stejně jako upadá celková fyzické zdatnost a výkonnost dětí a mládeže, snižuje se také úroveň jejich všeobecných pohybových schopností a dovedností. A to nejen u dětí, které nesportují, ale také u těch, kteří se aktivně věnují některému ze sportů.

Děti na startu

Děti na startu Prajzská

Projekt Děti na startu Prajzská funguje pod záštitou a organizací florbalového klubu FBC Letka. Cvičební skupinu může tvoří zpravidla 10-12 dětí. Kurzy běží od září do ledna a od února do června (pololetí shodně se školou). Jeden kurz tvoří cca 25 tréninkových jednotek, cena 2 500 Kč za kurz.

Kdy a kde?

ZŠ Hlučín - Rovniny Pondělí 16-17

ZŠ Štěpánkovice - velká tělocvična - skupina 2 středa 15-15.50

ZŠ Štěpánkovice - velká tělocvična - skupina 1 středa 15.55-16.45

Kdo jsou naši lektoři?

Rosťa je dlouholetým trenérem ve florbalovém oddílu FBC Letka. Ve volném čase holduje sportu všeho druhu – od nohejbalu, přes florbal, až po výlety do hor. Myšlenka vytvořit cvičební skupinky v rámci projektu Děti na startu vzešla právě od něj.

Lenka je aktivní člověk s poztivním přístupem ke sportu v mnoha podobách – ať individuálně či týmově. Od poznávání koutů a vrcholů světa pěší chůzí nebo ze sedla kola, přes běh, kolečkové brusle, plavání, míčové hry, posilovnu, kruhové tréninky až po badminton. Lenka ráda přijímá nové výzvy, kdy by si prostřednictvím projektu Děti na startu přála naučit děti lásce ke sportu.

Áďa je nejmladší lektorkou našich skupinek Děti na startu. Můžeme říci, že si sama obdobnou všesportovní výchovou prošla, a to jak v rodinném zázemí, tak ve florbalovém klubu, ve kterém působí od útlého věku. A věříme, že ještě dlouho působit bude.

Kamča má vystudovanou speciální pedagogiku a v současné době pracuje v mateřské škole logopedické. K pohybu a ke sportu má velmi blízko. Svědčí o tom i to, že studovala střední pedagogickou školu se zaměřením právě na tělesnou výchovu. Několik let chodila hrát pravidelně florbal, poté také tenis. Společně se svou rodinou jsou neustále v pohybu, protože jejich děti jim to jinak ani nedovolí. Nejraději s nimi vyráží do přírody. V poslední době se také stala trenérkou přípravky florbalového klubu FBC Letka. Práce s dětmi je její zaměstnání i koníček. Projekt Děti na startu je pro ní příležitost a výzva, jak naučit lásce k pohybu a ke sportu i další děti.

Další sportovec tělem i duší. Do práce na kole, o víkendu někam do přírody, když to jde. Mezi velké Hančiné zájmy, až vášně, patří parašutismus.

Natka je studentka pedagogické fakulty učitelství pro první stupeň. Zároveň působí ve společnosti Akcičky.sro se kterou pořádá různé dny dětí, popřípadě tábory pro děti. Co se týče sportu, často běhá a závodí, do toho s Vojtou jezdí na kole, chodí na hory a jsou otevřeni všem sportům.

Vojta studuje na přírodovědecké fakultě učitelství pro SŠ v oboru Geografie a Anglický jazyk a literatura. Ve své vesnici se podílí na chodu tělovýchovné jednoty, ve které působí jako vedoucí a trenér futsalového oddílu. Kromě futsalu a fotbalu je jeho vášní jízda na kole, turistika, lyžování a četba knih se sportovní tematikou.

Adam je zakladatel florbalové mládeže FBC Letka a jejím dlouholetým trenérem. Sportovec tělem i duší, kterému není cizí žádný sport, ať individulní či týmový. Ve volných chvílích rád čte a chodí po horách. V rámci projektu Děti na startu bude mít na starost technickou podporu a sociální sítě. „DNS je skvělá příležitost poskytnout dětem možnost všestranného pohybového rozvoje v místě jejich bydliště a tím napomoct k zápalu sportovní duše, která se nachází už od útlého věku v každém člověku bez rozdílu.“ lektoři DNS.

Přihláška

Zobrazit přihlášku

Desatero kurzů děti na startu

  • Nikoho neporovnáváme.
  • Při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vždy vrací do hry.
  • Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované.
  • Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví.
  • Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se.
  • Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost.
  • Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování.
  • Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům.
  • Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí.
  • Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu.